Zbiórka na dzieło filmowe

SANKTUARIUM SULISŁAWICE – MIEJSCE CUDOWNE

Sam Bóg wybrał to miejsce ! SANKTUARIUM SULISŁAWICE MIEJSCE CUDOWNE. Zbieramy na repliki Cudownego Obrazu, filmy, album i rozpowszechnienie nabożeństw uwielbieniowo – terapeutycznych przy Sanktuarium

Prosimy bardzo o pomoc we wsparciu finansowym tego projektu oraz rozgłośnieniu tej informacji wśród rodziny i znajomych. Jedną z form gdzie zbieramy środki na realizację tego dzieła jest zrzutka.pl pod linkiem


https://zrzutka.pl/wac8jy

Dwa filmy poświęcone Sanktuarium Maryjnemu w Sulisławicach mają powstać, dzięki zaangażowaniu zakonników i miłośników tego miejsca oraz ofiarności ludzi dobrej woli, którzy przekażą cegiełkę na ten cel. Produkcje pokazujące wyjątkowość tego miejsca oraz dzieje obrazu Matki Boskiej Bolesnej, mają zachęcać pielgrzymów do odwiedzania sanktuarium. Naszemu Sanktuarium patronuje Matka Boska Sulisławska .Cudowny obraz Pani Ziemi Sandomierskiej przedstawia Matkę Boską wspierającą Boskiego Syna w dziele zbawienia i ma treść symboliczną. Całe ciało Zbawiciela pokryte jest krwawiącymi ranami , na głowie cierniowa korona, obie przebite dłonie podniesione na wysokość ramion pokazują rany wiernym. Najbardziej krwawi przebity bok. Jezus skłania głowę ku płaczącej Matce, jakby słuchając Jej słów, lecz patrzy z bólem na wiernych.


ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA DZIEŁO:

  • CUDOWNY OBRAZ – nowe spojrzenie…
  • CUDOWNY OBRAZ – KONTEMPLACJA – WYKONANIE WIELKOFORMATOWYCH REPLIK
  • ETIUDA DOKUMENTALNA – SANKTUARIUM SULISŁAWICE – historia
  • FILM – ŚWIADECTWO – SANKTUARIUM SULISŁAWICE… miejsce cudowne
  • ALBUM
  • SANKTUARIUM SULISŁAWICE – DUSZPASTERSTWO – EWANGELIZACJA – TERAPIA

Stworzymy pakiet narzędzi: teksty, grafiki, spoty video, multimedia, nawiążemy współpracę z
lokalnymi mediami i wydawnictwami w celu rozszerzenia i zaktywizowania działalności
duszpasterskiej Sanktuarium.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłat na konto bankowe

KONTO ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTAŃCÓW SANKTUARIUM

38 1240 2744 1111 0011 1293 4827

SWIFT: PKOPPLPW w tytule prosimy z dopiskiem „na dzieło filmowe”

Dziękujemy wszystkim, którzy okazują wsparcie finansowe. Wasza ofiarność i dobroć nie pozostaje niezauważona! Wierzymy że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i przyszłość Sanktuarium.

Zachęcamy z całego serca do włączenia się w tą szlachetną akcję oraz rozpowszechnianie
informacji o zbiórce wśród rodziny, znajomych oraz współpracowników . Jesteśmy przekonani, że okazane przez Państwa dobro i hojność wrócą ze zdwojoną siłą i będą źródłem pomyślności.

Poniżej dokładnie opisane są elementy które składają się na dzieło- zapraszamy do zapoznania się.