Cuda i łaski

DOSWIADCZYŁEŚ ŁASKI
PRZEZ WSTAWIENNICTWO M.B.BOLESNEJ

SULISŁAWSKIEJ?

DOSTAŁEŚ WŁAŚNIE TĘ ŁASKĘ DLA SIEBIE, WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA I

ŚWIATA… A WIĘC PODZIEL SIĘ…

W tym roku w Bożej mocy i mocy Maryi Sulisławskiej realizujemy kolejną
część projektu Sanktuarium – Sulisławice: Miejsce Cudowne. Jest nim film o
łaskach przez wstawiennictwo M.B. Bolesnej Sulisławskiej. Wszystkich, którzy
doświadczyli łask prosimy o kontakt z Ojcem Kustoszem. Przyjdź się nią
podzielić, by nie zatrzymywać Bożej Miłości i obecności tylko dla siebie.
Formularz doświadczonej łaski jest na stoliku przy wejściu do
sanktuarium. Najlepiej jednak to zrobić osobiście umawiając się przez
maila: sulislawicecr@gmail.com
Łaska w teologii rozumiana jest jako dar udzielany człowiekowi przez Boga, a
którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą. Łaska może dotyczyć
życia duchowego lub materialnego.
Łaska jest uczestnictwem w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej. Jest darem
danym darmo z inicjatywy Boga. Ma charakter nadprzyrodzony.
Przerasta rozum, siłę i wolę człowieka. Przez łaskę Bóg się objawia i udziela.
Łaska oczyszcza z grzechu i uświęca. Łaska wspomaga powołanie i
usprawiedliwia.
Łaska może być  habitualna , czyli być trwałym uzdolnieniem do życia zgodnie z
powołaniem, albo może być aktualna, czyli być darem interwencyjnym,
wspierającym nawrócenie lub uświęcenie.
Przez sam chrzest człowiekowi udzielona jest łaska uświęcająca, która jest
darem  habitualnym , to znaczy takim, który w sposób trwały uzdalnia człowieka
do świętości i życia mocą Bożej miłości.
W sakramentach Bóg udziela łaski sakramentalnej, czyli daru związanego z
charakterem sakramentu.
Charyzmaty, jak też wszystkie inne uzdolnienia, są łaskami szczególnymi.

Czekamy. Wypraszamy Ci łaskę odwagi. Nie patrz na innych co powiedzą.

O. EDWARD ŻAKOWICZ, CR – KUSTOSZ SANKTUARIUM