Wykaz dokumentów MAŁŻEŃSTWO

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH

DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

I KATOLICKIEGO POGRZEBU

/ŚLUBY/

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres i wiek),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 6. miesięcy wstecz, metryki chrztu z wpisem bierzmowania
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Poradni Życia Małżeńskiego,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • świadkowie: imiona i nazwiska, adresy, wiek
 • wdowcy – akt zgonu współmałżonka z USC;
 • jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii przynoszą zgodę od jednego z proboszczów parafii (tzw. LICENCJA), do której należą narzeczeni na spisanie protokołu i pobłogosławienia małżeństwa.

Pogrzeb Katolicki

 • akt zgonu,
 • karta zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

MAŁŻEŃSTWO

Zachęcamy młodzież aby roztropnie i odpowiedzialnie wybierała tę drogę życiową.

Co Bóg złączył człowieka niech nie rozdziela … (Mt 19, 6).

Sakramentalne Małżeństwo jest miejscem i sposobem uświęcania się i wzajemnego pomagania w drodze do Boga.

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, są proszeni o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed wybranym terminem ślubu 

Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

 1. dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem;
 2. ukończenie kursu przygotowującego do sakramentu małżeństwa;
 3. trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.

Poradnia Życia Rodzinnego: pani Anna Wójcik: telefon: 783 477 793;

Kurs przedmałżeński: O. Daniel Szkubera, CR: 784 255 382

Kwestie liturgiczno – finansowe:

Pan Organista Wojciech Skrzek: 502 508 521

Pan Kościelny Stefan Jaworski: 666 557 778

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.