Zmartwychwstańcy w Sulisławicach

http://www.zmartwychwstancy.pl/

Do roku 1951 Sanktuarium obsługiwali Księża Diecezjalni, z których ostatnim był Ksiądz Jan Budziński (1933-1951). Dnia 8 grudnia 1951 roku ówczesny Biskup Jan Kanty Lorek ordynariusz sandomierski, wydał dekret przekazujący Sulisławice, jako Maryjne Sanktuarium i Parafię Zgromadzeniu O.O. Zmartwychwstańców. Dnia 18 grudnia 1951 roku przybyli do Sulisławie pierwsi Zmartwychwstańcy: Ojciec Prowincjał Czesław Falkiewicz CR wraz z nowym proboszczem O. Tadeuszem Świtkiem CR i dwoma Braćmi pomocnikami Stanisławem Bąbą CR i Klemensem Kłosowskim CR. Natomiast 19 grudnia 1951 roku nastąpiło urzędowe przekazanie parafii. W 2001 roku Zgromadzenie OO. Zmartwychwstańców świętowało Złoty Jubileusz swej pracy na niwie Bożej w Sulisławskim Sanktuarium.

Początki Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

Zgromadzenie powstało w Paryżu we Francji, 17 lutego 1836 roku pod przewodnictwem Bogdana Jańskiego. Po śmierci założyciela 2 lipca 1840 roku, jego uczniowie, pod kierunkiem Piotra Semenenki i Hieronima Kajsiewicza, współzałożycieli Zgromadzenia, rozwijali dalej jego idee. W Niedzielę Wielkanocną 27 marca 1842 roku, wraz z pięcioma innymi współbraćmi złożyli pierwsze śluby zakonne w Katakumbach św. Sebastiana w Rzymie. Pierwsi członkowie zostali natchnieni by poświęcić się Zmartwychwstałemu Zbawicielowi i nazwać się „Braćmi Zmartwychwstania Pańskiego”.

Zmartwychwstańcy pracują w ponad 90 parafiach i instytucjach, w 15 krajach świata: Australii, Austrii, na Bermudach, w Boliwii, Brazylii, Bułgarii, Białorusi, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Słowacji, Ukrainie, USA, we Włoszech i Ziemi Świętej.

Ojcowie Przełożeni i Proboszczowie ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego pracujący w Sulisławicach od 1951 r.

Przeł. Prob. O. Tadeusz Świtek CR (1951-1960);
Przeł. Prob. O. Mieczysław Sarnecki CR (1960-1971);
Przeł. Prob. O. Władysław Robaczyński CR (1971-1976);
Przeł. Prob. O. Stanisław Cyganik CR (1976-1980);
Przeł. Prob. O. Władysław Jarząb CR (1980-1983);
Przeł. Prob. O. Leonard Bandosz CR (1983-1993);
Przeł. Prob. O. Zbigniew Węsierski CR (1993-1994);
Przeł. O. Stanisław Pankiewicz CR (1994-1995);
Prob. O. Bronisław Zarański CR (1994-1995);
Przeł. Prob. O. Stanisław Lasota CR (1995- 2004);
Przeł. Prob. O. Mariusz Mazur CR (2004-2012)
Przeł. Prob. O. Kazimierz Sawościanik CR (2012 – 2016)
Przeł. Proboszcz O. Artur Traczewski CR (od 2016 r.- 2021 r.)
Przeł. Proboszcz O. Edward Żakowicz CR (od 2021r. )

Ojcowie Zmartwychwstańcy pracujący w Sulisławicach, od roku 2021


O. Edward Żakowicz CR (od 2021 r.)
O. Daniel Szkubera CR (od 2017 r.)
O. Wincenty Suwała CR (od 1995 r.)
O. Stanisław Pankiewicz CR (od 2021 r.)
O. Marek Tomski CR (od 2021 r.)
Br. Mariusz Zięba CR (od 2010 r.)
Br. Mirosław Kłudka CR (od 2021 r.)