Stowarzyszenie

W roku 2003 grupa ludzi postanowiła założyć stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach. Grupę inicjatywną stanowili:

  1. Ewa Mazur
  2. Marianna Abramczyk
  3. Kazimierz Szostak
  4. Eugeniusz Fac
  5. ks. Stanisław Lasota

Pierwsze Walne – 28.09.2003 r.

Powołano Zarząd w składzie:

Kazimierz Szostak – prezes
Zdzisława Zwierzyk – wiceprezes
Małgorzata Abramczyk – członek
Marianna Abramczyk – wiceprezes
Andrzej Swajda – członek
Stanisława Lasota – członek
Józefa Krupa – skarbnik
Wiesław Kubicki – członek
Marianna Zych – członek
Jan Bednarczyk – członek
Bogumiła Chmiel – członek

Komisja Rewizyjna:

Ewa Mazur
Alojzy Węder
Jan Zuber

W marcu 2004 r. na Walnym, w związku z ubieganiem się o status stowarzyszenia pożytku publicznego zmieniono skład Komisji Rewizyjnej:

Zofia Żyła
Alojzy Węder
Zdzisław Tomczak

W 2007 r. podczas Walnego dokonano zmniejszenia składu osobowego Zarządu do 7 osób. W skład Zarządu weszli:

Kazimierz Szostak – prezes
Zdzisława Zwierzyk – wiceprezes
Marianna Abramczyk – wiceprezes
Marianna Zych – skarbnik
Marzanna Kwiecień – sekretarz
Edward Anioł – członek
Mariusz Kusik – członek

Komisja Rewizyjna:

Jan Wrona
Maria Fil
Halina Dybus

W 2008 r. podczas Walnego jako osoby współpracujące z Zarządem powołano:

Andrzeja Swajdę
Wiesława Kubickiego
Marzannę Kwiecień
Marka Maciąga
Sławomira Najduka

13.06.2010 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Powołano Zarząd w skladzie:

Kazimierz Szostak – prezes
Zdzisława Zwierzyk – wiceprezes
Marianna Abramczyk – wiceprezes
Marianna Zych – skarbnik
Iwona Twaróg – sekretarz
Edward Anioł – członek
Marzanna Kwiecień – członek
Paulina Bobońska – członek
Małgorzata Abramczyk – członek

Komisja Rewizyjna:

Marzanna Kwiecień – przewodnicząca
Jan Wrona – członek
Halina Dybus – członek


15.06.2013 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Powołano Zarząd w skladzie:

Kazimierz Szostak – prezes
Edward Anioł – wiceprezes
Marianna Abramczyk – wiceprezes
Marianna Zych – skarbnik
Józefa Krupa – sekretarz
Jan Wrona – członek
Marek Maciąg – członek

Komisja Rewizyjna:

Marzanna Kwiecień – przewodnicząca
Jan Orzechowski – członek
Halina Dybus – członek