Małżeństwo

MAŁŻEŃSTWO

Zachęcamy młodzież aby roztropnie i odpowiedzialnie wybierała tę drogę życiową.

Co Bóg złączył człowieka niech nie rozdziela … (Mt 19, 6).

Sakramentalne Małżeństwo jest miejscem i sposobem uświęcania się i wzajemnego pomagania w drodze do Boga.

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, są proszeni o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed wybranym terminem ślubu i przynoszą ze sobą:

 1. aktualną metrykę chrztu (nie starsza niż 6 miesięcy);
 2. świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji na metryce chrztu);
 3. świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy (szkoły podstawowej i średniej – do wglądu);;
 4. świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich;
 5. zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego;
 6. dowód osobisty;
 7. zaświadczenie z USC (w 3 egzemplarzach) uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego;
 8. wdowcy – akt zgonu współmałżonka z USC;
 9. jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii przynoszą zgodę od jednego z proboszczów parafii (tzw. LICENCJA), do której należą narzeczeni na spisanie protokołu i pobłogosławienia małżeństwa.

Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

 1. dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem;
 2. ukończenie kursu przygotowującego do sakramentu małżeństwa;
 3. trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.

Poradnia Życia Rodzinnego: pani Anna Wójcik;

Kurs przedmałżeński: O. Daniel Szkubera, CR

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.