II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: 05.03.2023

 1. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy do naszego Sanktuarium na Drogę Krzyżową dla dzieci o godz. 16.30 dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.15. Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 17.00. W każdą niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na 7.30 na śpiewane godzinki do Matki Bożej Bolesnej.
 • Dziś jeszcze z okazji pierwszej niedzieli miesiąca adoracja od 13.30 do 17.55.
 • Od dnia 8 marca (środa) w naszej diecezji przeżywać będziemy
  Jubileusz 800 – lecia śmierci bł. Wincentego Kadłubka. Tego dnia o
  godz. 17.00 we Włostowie Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz
  odprawi Mszę św. inaugurującą jubileusz. Zachęcamy do udziału. Ramowy
  plan obchodów przedstawiony jest na plakacie w gablocie. Tam też informacje o konkursie na najładniejszą palmę wielkanocną.
 • W środę też Dzień modlitwy w intencji kobiet.
 • W sobotę o godzinie 16.00 będzie Msza święta w Gieraszowicach.
 • W SOBOTĘ ZAPRASZAMY NA WIECZÓR MATKI BOŻEJ BOLESNEJ SULISŁAWSKIEJ:

17.50: ORĘDZIE ŁASK I CUDÓW OTRZYMANYCH PRZEZ WSTAWIENNICTWO M.B. BOLESNEJ SULISŁAWSKIEJ MISERICORDIA DOMINI

18.00: MSZA ŚWIĘTA KU CZCI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ Z KAZANIEM O MATCE BOŻEJ, LITANIĄ, MODLITWĄ O CUDA I MODLIWĄ ZA PARAFIAN;

MOŻEMY WSZYSTKIE NASZE SPRAWY OSOBISTE ORAZ SPRAWY DIECEZJI POWIERZYĆ SULISŁAWSKIEJ, KTÓRA KRÓLUJE W NASZYCH RODZINACH.

 • Już zapraszamy na Pielgrzymkę Trzeźwości w dniach 25 – 26 marca pod hasłem: Życie uzależnionych i współuzależnionych w przeszłości i dziś. Będą dwie pary osób uzależnionych i współuzależnionych, ich świadectwa, mitingi otwarte dla wszystkich: współuzależnionych i uzależnionych bez względu na uzależnienie…pełno informacji o możliwości pomocy… Informacje o pielgrzymce na stronie internetowej i w gablocie na plakacie.
 • Zapraszamy też na Sanktuaryjny Dzień Skupienia, który poprowadzi Ksiądz Doktor Andrzej Rusak, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu dnia 1 kwietnia. Na podstawie nowych badań i doświadczeń cudownych wizerunków Sulisławskiego obrazu wprowadzi Cię w realne pragnienia życia i wiary, które znajdują się w głębi twego serca. Informacje o programie na stronie internetowej i w gablocie na plakacie.
 • Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:

MICHAŁ KAMIL WÓJCIKOWSKI, KAWALER – KAROLINA AGNIESZKA MUCHA, PANNA: ZAPOWIEDŹ III

 1. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej.

CZĘŚĆ MATERIALNA

 1. Przy zeznaniu podatkowym prosimy o odpis 1,5% podatku dochodowego na Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach, które wspólnie z parafią troszczy się o nasze Sanktuarium.
 1. Dziś już można nabyć wielkonocne baranki w cenie 8 złotych. Pieniądze przekazujemy na Caritas  Diecezjalne.
 2. Dziękujemy za złożone ofiary na tacę gospodarczą /3265 złotych/.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem polskich biskupów dziś zbieramy do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom „Ad gentes”.
 1. Dziękuję wszystkim, którzy w sobotę 4 marca sprzątali nasze Sanktuarium i złożyli ofiarę na kwiaty. W sobotę 11 marca przed południem o posprzątanie Sanktuarium prosimy rodziny: Przybyłek, Słomińska, Papka, Kosiak, Tomczak, Kaczmarczyk z Beszyc.

o. Edward Żakowicz, CR – zmartwychwstaniec

Proboszcz Parafii i Kustosz Sanktuarium

STAŁE OGŁOSZENIA

 1. Zapraszam do zgłaszania łask i cudów w kancelarii parafialnej. Dwie osoby z Dmosic pomogą wam zapisać na formularzu świadectwo. Świadectwa są żywym znakiem dla człowieka żywej obecności Boga. Są darem dla ludzkości i nie można ich skrywać tylko dla siebie. Bóg przez Maryję Sulisławską czyni cuda, aby się nimi dzielić i by nasza wiara wzrastała i była mocna. Zapraszamy.
 • W każdą środę odmawiamy Nowennę do M.B. Suli. o godz. 17.30, a o godz. 18.00 Msza św. zbiorowa również do Matki Bożej. Prosimy o składanie próśb i podziękowań do skarbonki na końcu kościoła.
 • Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczą aktywnie w życiu parafii i w Sanktuarium przygotowując ewangelizację z pasją tak byśmy weszli w światło Boga i pozwolili mu prowadzić się do nieba. Proszę Boga i Maryję Sulisławską, aby było jak najwięcej naszych parafian i pielgrzymów, którzy w to światło wejdą z odwagą a nie będą tylko dalekimi obserwatorami tego co się tu w mocy Ducha świętego dzieje. Błogosławię was i pamiętam w modlitwie i poście.
 • Informujemy, że po każdej Mszy świętej zapisujemy w kancelarii intencje Mszy. Przy zapisywaniu Mszy świętej i składaniu ofiary proszę o wzięcie pod uwagę, że jedyne z czego żyjemy jako bracia i kapłani to składane ofiary na Msze święte i na śluby, pogrzeby czy chrzty – ewentualnie emerytury i za pracę w szkole. Niech każdy zdecyduje w swoim sumieniu i oceni swoje możliwości finansowe przy składaniu ofiary.
 • Wierzymy, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw i zyskujemy łaski i doświadczamy cudów tak często tu wyproszonych. Zawsze można zamówić intencje na Msze zbiorowe w środy o 18.00 i w niedziele na 12.30, nawet bezpośrednio przed Mszą. Możemy jeszcze wpisać od maja na gregorianki w kościele i u Ojca Wincentego. W Sanktuarium jeszcze są wolne listopad i grudzień a u O. Wincentego od września 2023. Informacje o warunkach tych szczególnych Mszy u Proboszcza. Mamy też możliwość odprawiania waszych intencji we wcześniejszym czasie podczas naszych wyjazdów. Wtedy Msze będą szybciej odprawiane, ale nie w Sanktuarium. Intencje nieopłacone przed wyznaczoną Mszą świętą będą przenoszone na Msze zbiorowe. Wykorzystajcie proszę wszystkie możliwości.
 • Można zakupić w kancelarii parafialnej piękny stojący obraz Matki Bożej Bolesnej: druk na granicie w cenie 117 złotych.
 • Zapraszamy do parkowania na wyznaczonym parafialnym miejscu postojowym.

SKARBY KOŚCIOŁA W ZASIĘGU RĘKI!

W Wielkim Poście możesz uzyskać odpust zupełny. Możesz go ofiarować bądź za siebie, bądź za jedną osobę zmarłą (jest to konkretna pomoc z naszej strony, tym, którzy już od nas odeszli). Z wielu objawień wiemy, że obok Mszy Św. w intencji dusz czyśćcowych, odpust jest jednym z największych darów dla nich.

CO TO JEST ODPUST ZUPEŁNY?

Odpust zupełny to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty.

 • Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych.
 • Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca.

Odpust cząstkowy to częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar doczesnych.

JAKIE SĄ DOCZESNE I POŚMIERTNE SKUTKI GRZECHU?

Pismo Święte mówi nam, że grzechy pociągają za sobą kary. Kary natomiast gładzone są przez cierpienie, trudy życia, czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9).

Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się terminem odpust, którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków.

Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości. Każdy wierzący może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub za osobę zmarłą, ale za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki, które są potrzebne do zyskania odpustu.

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie.

WARUNKI ODPUSTU ZUPEŁNEGO W WIELKIM POŚCIE

 • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeśli ten warunek nie jest w pełni spełniony to zyskuje się odpust cząstkowy). Jest to najtrudniejszy do wypełnienia warunek, gdyż „nie jest łatwo mieć duszę na tyle zjednoczoną z Bogiem i oddaloną od grzechów, ataków grzechów powszednich oraz zwyczajnych zaniedbań czy niedoskonałości chrześcijańskiego życia, aby móc zyskać odpust.”
 • Znajdowanie się w stanie łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub odbycie spowiedzi sakramentalnej.
 • Przyjęcie Komunii Świętej.
 • Omówienie modlitwy w tych intencjach, w których modli się Ojciec Święty – wystarczy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”.

Odpust zupełny można również uzyskać:

 • za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej;
 • w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali;
 • za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.

W każdy piątek Wielkiego Postu można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie po Komunii św. modlitwy „Oto ja, o dobry Jezu”;

W pozostałe dni Wielkiego Postu można uzyskać odpust cząstkowy za odmówienie tej modlitwy przed wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego:

Oto ja dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i w największej żarliwości ducha proszę Cię i błagam, abyś serce moje napełnił żywym uczuciem wiary, nadziei i miłości oraz szczerym żalem za grzechy i silną wolą poprawy. Oto z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią serca w duszy oglądam pięć ran Twoich i w myślach się nimi zatapiam, mając przed oczyma, co już o Tobie powiedział prorok Dawid: „Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje”. Amen.

Zachęcamy Cię do skorzystania z tych przywilejów

SĄ TO SKARBY KOŚCIOŁA!