XVI NIEDZIELA ZWYKŁA –  17.07.2022

CZĘŚĆ DUCHOWA

 1. W tym tygodniu wspominamy:
 2. piątek: Św. Marii Magdaleny.
 3. sobota: Św. Brygidy, zakonnicy i Patronki Europy
 • W sobotę zapraszamy wszystkich sadowników i ogrodników na Mszę świętą za parafian ku czci Świętej Doroty waszej Patronki. Wspólnie w uroczystym akcie zawierzymy was świętej Dorocie i modląc się litanię właśnie do Niej będziemy prosić za was, byście przeżyli życie pełne siły wiary i zbierali hojne owoce waszej pracy w błogosławieństwie Boga nie ryzykując życia wiecznego.
 • W dniach od 4 do 12 sierpnia 2022 r. odbędzie się XXXIX Piesza Pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę pod hasłem: „Maryja znakiem nadziei i pokoju”. U nas będą pielgrzymi 5 sierpnia w piątek. Msza św. zostanie odprawiona w tym dniu o godz. 12.00. Warunki uczestnictwa w pielgrzymce w gablocie. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo też proszę, jak co roku o przygotowanie poczęstunki dla pielgrzymów.
 • Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:

Konrad Dawid Malczyk, kawaler – Dominika Brzezowska, panna: zapowiedź I

Sandra Malecka, panna i Dawid, Karol Serwan kawaler zapowiedź II

Martyna Polit, panna i Mariusz, Michał Jońca, kawaler zapowiedź II

Ewelina Dereń, panna i Marcin, Stanisław Foks, kawaler zapowiedź II

 • Już informujemy, że w poniedziałek 25 lipca obchodzimy św. Krzysztofa patrona kierowców. W naszym Sanktuarium poświęcenie pojazdów odbędzie się w niedzielę 24 lipca po zakończeniu każdej Mszy św. na placu Sanktuaryjnym, na parkingu wzdłuż muru i cmentarza oraz 25 lipca po Mszy św. wieczornej: na parkingu obok muru klasztornego. Podczas poświęcenia pojazdów będą zbierane ofiary na pojazdy misyjne dla misjonarzy. Akcja św. Krzysztofa to 1gr. za 1 przejechany szczęśliwie kilometr.
 • Informujemy, że po każdej Mszy świętej zapisujemy w kancelarii intencje Mszy świętej.

CZĘŚĆ MATERIALNA

 • Dziękuję wszystkim, którzy w miniony piątek sprzątali sanktuarium i złożyli ofiarę na kwiaty. W piątek wieczorem 22 lipca po Mszy świętej wieczornej o posprzątanie sanktuarium prosimy: Iwonę Koziarz, Marzenę Dyl, Elżbietę Kowal, Annę Kubicką, Krystynę Perchlicką i Paulinę Smardz.
 • Poszukujemy osobę lub grupę osób, które w sanktuarium zajęły by się koszeniem trawy około kościoła jak i na cmentarzu, grabieniem liści, odśnieżaniem… oraz sprzątaniem całego obszaru sanktuarium łącznie ze sprzątaniem zaśmiecenia cmentarza, które stale powstaje przy kontenerach. Zainteresowane osoby prosimy o osobisty kontakt z Ojcem Kustoszem.

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ…

 • Ogłaszam już oficjalnie wszystkim i wobec, że Bóg i Maryja Sulisławska – tak wierzymy razem ze Wspólnotą Przez Jej Serce – zaprosili nas do wykonania pasjonującego dzieła ewangelizacyjnego. Zainspirowani nowymi źródłami i symboliką cudownych wizerunków z cudownego obrazu Sulisławskiego, nasze serca zapłonęły do stworzenia dwóch profesjonalnych filmów o sanktuarium: dokumentalnego i ewangelizacyjnego, wydania albumu, wytworzenia replik obrazu, które będą umieszczone w sanktuarium, by każdy mógł kontemplować tajemniczy i pasjonujący przekaz oraz poddając się Bożej woli – wierzę, że mocą Jego Ducha i wstawiennictwem Maryi Sulisławskiej – rozwinąć ewangelizację duszpastersko terapeutyczną związaną z duchowym przekazem Boga w cudownym obrazie Matki Bożej Bolesnej Sulisławskiej. Proszę o wsparcie tak modlitewne jak i finansowe. Zawsze możecie osobiście skontaktować się ze mną Ojcem Kustoszem i Ojcem Danielem. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym dziele a Matka Sulisławska wyprasza nam moc do zrealizowania Bożej i Matczynej woli.

Info o projekcie jak i numer konta na który można złożyć ofiarę znajduje się na naszej stronie internetowej i gablocie. Dostępny jest też film wspierający to dzieło zsynchronizowany ze zrzutką przez którą także można składać ofiary. Dziękujemy.

 1. Proszę wszystkich parafian o uporządkowanie grobów na cmentarzu. Jednocześnie proszę, abyście rzeczy z cmentarza wyrzucali w ramach możliwości do swoich kontenerów domowych. Wkłady można wrzucać do dużego kontenera zbiorczego. Proszę o utrzymanie porządku a miejsce w kontenerach na cmentarzu zostawmy dla gości. Dziękuję za zrozumienie.
 1. Rozpoczęły się wakacje. Przypominamy o obowiązku świętowania dnia Pańskiego – przez uczestnictwo we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, oraz powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przypominamy też o konieczności stosownego stroju w miejscach sakralnych. Stosowny tzn. nie plażowy, lecz uroczysty i moralny.
 1. Informujemy, że otwarte mityngi AA są w każdą niedzielę o 19.00 a w soboty o 19.00 mitingi All-anon dla współuzależnionych, dla tych, którzy żyją z osobami uzależnionymi/w wakacje All-anon zawieszone/. Odbywają się na plebanii a można się dostać wejściem od dołu. Pozwól Bogu się uzdrowić. Serdecznie zapraszamy.

o. Edward Żakowicz, CR – zmartwychwstaniec

Proboszcz Parafii i Kustosz Sanktuarium