Wspólnota Przez Jej Serce

Wspólnota Przez Jej Serce:
You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCLPPR-yF-NIIfYvV8vmUi0w/videos

Facebook
https://www.facebook.com/Uwielbiam-PRZEZ-JEJ-SERCE-116104227186852
https://www.facebook.com/groups/607162537196224

Jesteśmy wspólnotą wiernych Kościoła Katolickiego. Naszym pragnieniem jest formować się, wzrastać, napełniać się Duchem Świętym i uwielbiać Boga każdego dnia przez Serce Maryi. Pragnienie to w sposób szczególny rozbudzone zostało w starym Sanktuarium w Sulisławicach podczas uwielbienia, które zaaranżowane zostało przez ekipę Uratowani (wspólnota twórców wspierających dzieła ewangelizacyjne) na potrzeby realizacji video clipu do utworu muzycznego Psalm 33 z płyty „Z mroku do światła”. 

Z grona tam obecnych wyłoniła się grupa, której rozpalone serca zapalały kolejne. Tym samym zawiązała się wspólnota pragnąca uwielbiać Boga przez Serce Maryji. Czujemy powołanie, by dzielić się tym doświadczeniem w ramach dzieła Uwielbiam przez Jej Serce

Jako wspólnota, każdego miesiąca posługujemy w systematycznych Wieczorach Uwielbienia przez Serce Maryi, z Eucharystią i Adoracją w centrum. Przez Jej Serce modlimy się o uzdrowienie duchowe i fizyczne o pokój i radość życia wynikającą z Miłości i Wszechmocy Boga. Nabożeństwa z intencją uzdrowienia i łaskę uwielbienia gromadzą  potrzebujących i spragnionych zarówno w Sulisławickim Sanktuarium, jak i transmitowane live online docierają do ludzi na całym świecie.

Czujemy, że to Maryja połączyła nas i zaprosiła do formacji oraz posługi poprzez różnorodne dary i talenty, którymi Dobry Bóg nas obdarował. Wśród nas są kapłani i świeccy, artyści, muzycy, twórcy filmowi, współtwórcy akcji i wydarzeń ewangelizacyjnych, pasjonaci komunikacji i mediów społecznościowych, technicy oraz ludzie różnych profesji, lecz przede wszystkim otwartego serca i rąk gotowych do pracy.

Otrzymanym charyzmatem uwielbienia posługiwać pragniemy tworząc również rekolekcje, konferencje, portal internetowy, media społecznościowe, video blog, video świadectwa, filmy, muzyczne utwory uwielbienia, grafiki i dobre treści.

To podstawowe narzędzia, za pomocą których głosimy Królestwo Boże i Moc Uwielbienia. Wszelkie działania pragniemy realizować na poziomie profesjonalnym. Najwyższym, na jaki nas stać i jaki jest w naszym zasięgu.

Wierzymy, że przez Serce Maryi – Bóg nieustannie nam błogosławi, obdarowuje nas i wyposaża we wszelki niezbędny potencjał, by żyć Jego miłością, pasją i pełnią obfitości, by Uwielbiać Go, głosić Jego Chwałę, zbawczą miłość i wierność… wierzymy, że przez Serce Maryi Bóg rozpala nasze serca.