Remont Sanktuarium

Zaproszenie do złożenia ofert w celu wyłonienia wykonawcy zadania Rewitalizacja zabytkowego zespołu Sanktuarium w Sulisławicach.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P w Sulisławicach zaprasza do złożenia ofert w celu wyłonienia wykonawcy zadania Rewitalizacja zabytkowego zespołu Sanktuarium w Sulisławicach.

Zakres robót (tylko „nowy kościół”):

– prace konserwatorskie lica ścian zewnętrznych kościoła (wątek kamienny),
– prace konserwatorskie wewnętrzne Nowego Kościoła,
– wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na blachę miedzianą,
– wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, wykonanie nowych włazów dachowych dostępnych przez powiększone okna w ścianach wież, docieplenie sklepień,
– wykonanie nowej sygnaturki,
– wykonanie wieńców żelbetowych,
– wykonanie pomostów komunikacyjnych w strefie poddasza,
– docieplenie sklepień.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z posiadaną dokumentacją: Projekt architektoniczno – budowlany; program konserwatorski. Dokumentację oraz obmiary można otrzymać w siedzibie Parafii.

Maksymalny termin realizacji zadania – 30.11.2010 r.

Kryteria wyboru oferty:

1. Uprawnienia do prowadzenie prac w obiektach zabytkowych – warunek konieczny,
2. Oferowana cena realizacji zadania,
3. Termin wykonania zadania,
4. Referencje, wiarygodność i doświadczenie oferenta.

Termin składania ofert – 30.04.2009 r.

Warunki realizacji zadania określi umowa.

Telefon kontaktowy: 604648334

Proboszcz
ks. Mariusz Mazur CR

INFORMACJA O WYKONAWCY REMONTU

Remont nowego kościoła w ramach Projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego zespołu Sanktuarium w Sulisławicach realizują następujące firmy:

1. Konserwacja Zabytków – Piotr Konczarek, ul. Zaczarowane Koło 7/15, Kraków.

Zakres prac:

– prace konserwatorskie wewnętrzne Nowego Kościoła.

Wartość prac: 682044,00 zł.

2. Zakład Kamieniarski Furmanek sp. j. ul. Świętokrzyska 9, Daleszyce

Zakres prac:

– prace konserwatorskie lica ścian zewnętrznych kościoła (wątek kamienny),
– wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na blachę miedzianą,
– wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, wykonanie nowych włazów dachowych dostępnych przez powiększone okna w ścianach wież,
– wykonanie nowej sygnaturki,
– wykonanie wieńców żelbetowych,
– wykonanie pomostów komunikacyjnych w strefie poddasza,
– docieplenie sklepień.

Wartość prac: 5269599,00 zł

Projekt „Rewitalizacja zabytkowego zespołu Sanktuarium w Sulisławicach – Etap II”

Projekt
„Rewitalizacja zabytkowego zespołu Sanktuarium w Sulisławicach – Etap II”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sulisławicach

ks. Kazimierz Sawościanik CR
proboszcz

INFORMACJA O WYKONAWCY REMONTU Remont starego kościoła, dzwonnicy i murów oporowych

INFORMACJA O WYKONAWCY REMONTU
Remont starego kościoła, dzwonnicy i murów oporowych w ramach Projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego zespołu Sanktuarium w Sulisławicach – Etap II realizuje firma:

FURMANEK RENEWAL Sp. z o.o. S.K.A., 26-021 Daleszyce, ul. Świętokrzyska 9

Zakres prac:
Stary kościół:
Ściany zewnętrzne kościoła: wątek kamienny, wątek ceglany, tynki na elewacji.
Dzwonnica:
Prace budowlano – konserwatorskie w ramach renowacji i odbudowy elewacji zewnętrznej i ścian wewnętrznych.
Mur oporowy:
Roboty rozbiórkowe i demontażowe, wzmocnienie konstrukcji ściany oporowej, roboty remontowe: mur istniejący, mury z piaskowca i kamieni dolomitowych wokół cmentarza oraz mur, tzw. „Soboty”.

Wartość prac: 1998148,08 zł

Ks. Kazimierz Sawościanik CR
proboszcz