Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu przyjmuje zgłoszenia nowych kandydatów