ZAPRASZAMY NA ODPUST I OKTAWĘ MARYJNĄ 7-15 WRZEŚNIA 2022 R.