spotkania O. Wincentego z Biskupami: Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz i Ks. Biskup Edward Frankowski