ROCZNICA ZAŁOŻENIA ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 17.02.1836