Pielgrzymka sadowników i ogrodników 5-6 luty 2022

Siła z nieba w Sulisławicach dla zbawienia sadowników i ogrodników… Święta Dorota

Do sanktuarium M.B. Bolesnej Misericordia Domini w Sulisławicach, gdzie posługują Zmartwychwstańcy,  Bóg z Maryją zaprosili w dniach 5-6 lutego sadowników i ogrodników z okazji męczeńskiej śmierci ich patronki świętej Doroty. 

Pielgrzymka rozpoczęła się 05.lutego w sobotni wieczór Mszą świętą  i dwugodzinnym uwielbieniem Boga prowadzonym przez Wspólnotę Przez Jej Serce z modlitwą wstawienniczą i modlitwą o uzdrowienie. W mocy Ducha, szczerej modlitwy, w atmosferze pieśni, grze przepięknych świateł … doświadczyliśmy obecności potężnego Boga w pokorze Matki Maryi. Wielu uczestnikom nie chciało się iść do domu. Spontanicznie uwielbiali Boga tańcem, śpiewem i klaskaniem na Jego chwałę… Tak się dzieje i w każdą pierwszą sobotę miesiąca. 

Drugi dzień Pielgrzymki to uroczysta Msza święta o godzinie 12.30. Zjechali się sadownicy i ogrodnicy z okolicy i nie tylko. Celem uroczystości było uwielbienie Boga w darze sadów i ogrodów. Ojciec Edward Żakowicz, zmartwychwstaniec – obecny Kustosz sanktuarium w kazaniu między innymi powiedział: łatwo można zapomnieć kto jest właścicielem świata, przyrody… łatwo jest siebie ogłosić właścicielem… potem zaczynają się problemy i powstaje ryzyko utraty raju. Oddaj więc w akcie zawierzenia Bogu, Maryi Sulisławskiej i Świętej Dorocie swój majątek… ogłoś Go właścicielem swoich sadów i ogrodów. Przedstawił też postać świętej Doroty jako wiernej Bogu aż do męczeńskiej śmierci, pragnącej szybkiego spotkania z Bogiem w sadach i ogrodach życia wiecznego. Ojciec Kustosz powiedział: pracując w sadzie czy ogrodzie pragnij przebywania w wiecznych ogrodach Boga. Rozkochaj się w tym pragnieniu, by praca w sadzie czy ogrodzie uświęcała cię i uzdalniała do miłości Boga. Nie pracuj tylko dla biznesu. Można bez lęku i strachu połączyć wiarę i pracę w sadzie. Wracając do ewangelii w której słyszeliśmy o tym jak Piotr z towarzyszami złapali wreszcie wiele ryb, ale zostawili wszystko i poszli za Jezusem Ojciec Edward zapytał: czy czas ułowieniu wielu ryb, osiągnięcia jakiegoś bogactwa był dobrym czasem na zostawienie i pójście za Jezusem? Przecież nikt kto chce mieć bogactwo i go zyskuje nie zostawia go od razu. Tak to prawda, ale gdy Jezus zaprasza,  to człowiek doświadcza większego bogactwa i rezygnuje z mniejszego… nawet jak zyskał go przed chwilą. Pracuj więc sumiennie, ale zostawiaj wszystko by być z Jezusem, byś go nie stracił. Po co ci sad jak stracisz Jezusa… ? Zostawiaj więc wszystko by przyjąć Go w Eucharystii, we wspólnocie…. Po komunii świętej została poświęcona figura Świętej Doroty, umieszczona na lewym filarze u góry, by mogła patrzeć na każdego swojego czciciela. Następnie w imieniu sadowników i ogrodników złożyli zawierzenie Bogu, Matce Bożej Bolesnej Sulisławskiej i Świętej Dorocie Bracia Zewnętrzni Zmartwychwstańców wraz z małżonkami mówiąc między innymi: … Oddaję trud swojej pracy – radości z plonów i lęki ze strat… Uroczystość zakończyło błogosławieństwo. Po Mszy świętej każdy otrzymał jabłko przygotowane przez Wspólnotę ewangelizacyjną Galilea z napisem: „Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem.” (Rdz 1:29). Pielgrzymi jeszcze mogli adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pielgrzymkę spiął w jedną całość  wspólny różaniec. 

Ojciec Kustosz podczas uroczystości zapraszał na każdą czwartą sobotę miesiąca – do Sulisławic na Mszę świętą o 18.00 ku czci świętej Doroty z odnową zawierzenia i za rok na Pielgrzymkę Sadowników i Ogrodników w pierwszą niedzielę po 6 lutego z okazji wspomnienia męczeńskiej śmierci Świętej Doroty.

Takim właśnie sposobem w Sulisławicach Bóg z Maryją posłał siłę z nieba dla zbawienia sadowników i ogrodników… Świętą Dorotę. Alleluja.