„Matko Boska Sulisławska Ratuj” – Monografia Sanktuarium

Trudno dziś znaleźć taką pozycję książkową, która łączyłaby dwie sprzeczności: ogień i wodę, wiarę i sceptycyzm. Jednakże autorom książki „…Matko Boska Sulisławska Ratuj…” udało się to wyjątkowe zjawisko. Dlatego ci co głęboko wierzą, dzięki niej – pogłębią swoją wiarę, zaś ci, którzy nie wierzą znajdą tu to, co jest najcenniejsze w sulisławskiej świątyni: wyjątkowy obraz Matki Bożej Sulisławskiej oraz zabytkowe wnętrza romańskiego i neogotyckiego kościoła.

„…Matko Boska Sulisławska Ratuj…” – to tytuł pierwszej, tak obszernej monografii Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Sulisławicach. Książka została wydana z okazji 400-lecia obecności niezwykłego, Cudownego Obrazu Pani Sulisławskiej na Ziemi Sandomierskiej.

Autor Józef Myjak – etnograf zafascynowany ludową religijnością Sandomierszczyzny szuka źródeł niezwykle popularnego w tym regionie kultu Matki Boskiej Bolesnej z Synem w mistycznej tłoczni. Przedstawia frapujące i sensacyjne dzieje zwykłego wieczka bursy podróżnej, przez wiele wieków traktowanego jako ruska ikona, które urasta do rangi jednego z najważniejszych cudownych obrazów w staropolskich czasach. Najbardziej poruszające fragmenty tej obszernej pozycji, to relacje osób, które doznały w Sulisławicach szczególnych łask, uzdrowień, objawień, iluminacji, religijnych uniesień.

Druga część tej pozycji jest zarówno dla pielgrzymów, jak i dla współczesnego sacro-turysty doskonałym i szczegółowym przewodnikiem opracowanym przez wybitnego artystę i historyka sztuki Tomasza Staszewskiego, nota bene sulisławianina od wielu pokoleń. Jest również prawdziwą „ucztą” dla estety.

Książka jest bogato ilustrowana, z unikatowymi zdjęciami, rysunkami i rycinami po raz pierwszy publikowanymi. Została wydana przez: Szostakdruk i PAIR Myjakpress. Album ten można nabyć za zaliczeniem pocztowym, przesyłając zamówienia na adres e-mail:

Wpłaty należy kierować:

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SANKTUARIUM

nr konta: 74 9431 0005 2001 0001 2263 0001

wydawca Szostakdruk – szostakdruk@gmail.com tel. 15 864 2383

wydawca Myjakpress – jozefmyjak@gmail.com tel. 609 111 477