Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P w Sulisławicach zaprasza do złożenia ofert w celu wyłonienia wykonawcy zadania Rewitalizacja zabytkowego zespołu Sanktuarium w Sulisławicach.

Zakres robót (tylko „nowy kościół”):

- prace konserwatorskie lica ścian zewnętrznych kościoła (wątek kamienny),

- prace konserwatorskie wewnętrzne Nowego Kościoła,

- wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na blachę miedzianą,

- wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, wykonanie nowych włazów dachowych dostępnych przez powiększone okna w ścianach wież, docieplenie sklepień,

- wykonanie nowej sygnaturki,

- wykonanie wieńców żelbetowych,

- wykonanie pomostów komunikacyjnych w strefie poddasza,

- docieplenie sklepień.

 

Zadanie będzie realizowane zgodnie z posiadaną dokumentacją: Projekt architektoniczno – budowlany; program konserwatorski. Dokumentację oraz obmiary można otrzymać w siedzibie Parafii.

Maksymalny termin realizacji zadania – 30.11.2010 r.

Kryteria wyboru oferty:

1. Uprawnienia do prowadzenie prac w obiektach zabytkowych – warunek konieczny,

2. Oferowana cena realizacji zadania,

3. Termin wykonania zadania,

4. Referencje, wiarygodność i doświadczenie oferenta.

Termin składania ofert – 30.04.2009 r.

 

Warunki realizacji zadania określi umowa.

 

Telefon kontaktowy: 604648334

 

 

Proboszcz

ks. Mariusz Mazur CR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego....