Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii w Sulisławicach, zaopatrzyło w żywność 158 rodzin naszej parafii co stanowi 350 osób. Przywieziono  w roku 2010 z Tarnobrzeskiego Banku Żywności 19 ton  różnych artykułów żywnościowych. Dzięki pomocy finansowej od osób otrzymujących  żywność wyremontowano pomieszczenie na starej plebanii wykonano  posadzkę,  płytki, zamontowano drzwi zewnętrzne i wykonano prace malarskie.

Osoby, które w roku 2011 chcą być objęte pomocą żywnościową, powinny złożyć wniosek w kancelarii parafialnej, motywując w nim  swoją sytuację życiową i materialną. Gotowy wniosek do pobrania na stronie  internetowej sanktuarium.

Termin składania wniosków upływa 23 stycznia 2011.