INFORMACJA O WYKONAWCY REMONTU
Remont starego kościoła, dzwonnicy i murów oporowych w ramach Projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego zespołu Sanktuarium w Sulisławicach – Etap II realizuje firma:

FURMANEK RENEWAL Sp. z o.o. S.K.A., 26-021 Daleszyce, ul. Świętokrzyska 9

Zakres prac:
Stary kościół:
Ściany zewnętrzne kościoła: wątek kamienny, wątek ceglany, tynki na elewacji.
Dzwonnica:
Prace budowlano – konserwatorskie w ramach renowacji i odbudowy elewacji zewnętrznej i ścian wewnętrznych.
Mur oporowy:
Roboty rozbiórkowe i demontażowe, wzmocnienie konstrukcji ściany oporowej, roboty remontowe: mur istniejący, mury z piaskowca i kamieni dolomitowych wokół cmentarza oraz mur, tzw. „Soboty”.

Wartość prac: 1998148,08 złKs. Kazimierz Sawościanik CR
proboszcz

 

 

 

 

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...