INFORMACJA O WYKONAWCY REMONTU

 

 

Remont nowego kościoła w ramach Projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego zespołu Sanktuarium w Sulisławicach realizują następujące firmy:

 

1. Konserwacja Zabytków – Piotr Konczarek, ul. Zaczarowane Koło 7/15, Kraków.

Zakres prac:

- prace konserwatorskie wewnętrzne Nowego Kościoła.

Wartość prac: 682044,00 zł.

 

 

2. Zakład Kamieniarski Furmanek sp. j. ul. Świętokrzyska 9, Daleszyce

Zakres prac:

- prace konserwatorskie lica ścian zewnętrznych kościoła (wątek kamienny),

- wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na blachę miedzianą,

- wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, wykonanie nowych włazów dachowych dostępnych przez powiększone okna w ścianach wież,

- wykonanie nowej sygnaturki,

- wykonanie wieńców żelbetowych,

- wykonanie pomostów komunikacyjnych w strefie poddasza,

- docieplenie sklepień.

Wartość prac: 5269599,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...