W roku 2003 grupa ludzi postanowiła założyć stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach. Grupę inicjatywną stanowili:

  1. Ewa Mazur
  2. Marianna Abramczyk
  3. Kazimierz Szostak
  4. Eugeniusz Fac
  5. ks. Stanisław Lasota


Pierwsze Walne – 28.09.2003 r.

 


Powołano Zarząd w składzie:

Kazimierz Szostak - prezes

Zdzisława Zwierzyk – wiceprezes

Małgorzata Abramczyk - członek

Marianna Abramczyk - wiceprezes

Andrzej Swajda - członek

Stanisława Lasota - członek

Józefa Krupa - skarbnik

Wiesław Kubicki - członek

Marianna Zych - członek

Jan Bednarczyk - członek

Bogumiła Chmiel - członek

Komisja Rewizyjna:

Ewa Mazur

Alojzy Węder

Jan Zuber

 


W marcu 2004 r. na Walnym, w związku z ubieganiem się o status stowarzyszenia pożytku publicznego zmieniono skład Komisji Rewizyjnej:

Zofia Żyła

Alojzy Węder

Zdzisław Tomczak

 


W 2007 r. podczas Walnego dokonano zmniejszenia składu osobowego Zarządu do 7 osób. W skład Zarządu weszli:

Kazimierz Szostak - prezes

Zdzisława Zwierzyk – wiceprezes

Marianna Abramczyk - wiceprezes

Marianna Zych – skarbnik

Marzanna Kwiecień – sekretarz

Edward Anioł – członek

Mariusz Kusik – członek

Komisja Rewizyjna:

Jan Wrona

Maria Fil

Halina Dybus

 


W 2008 r. podczas Walnego jako osoby współpracujące z Zarządem powołano:

Andrzeja Swajdę

Wiesława Kubickiego

Marzannę Kwiecień

Marka Maciąga

Sławomira Najduka

 

 

13.06.2010 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Powołano Zarząd w skladzie:


Kazimierz Szostak - prezes

Zdzisława Zwierzyk – wiceprezes

Marianna Abramczyk - wiceprezes

Marianna Zych – skarbnik

Iwona Twaróg - sekretarz

Edward Anioł – członek

Marzanna Kwiecień - członek

Paulina Bobońska - członek

Małgorzata Abramczyk - członek

 

Komisja Rewizyjna:

 

Marzanna Kwiecień - przewodnicząca

Jan Wrona - członek

Halina Dybus - członek

 

 


15.06.2013 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Powołano Zarząd w skladzie:

 

Kazimierz Szostak - prezes

Edward Anioł – wiceprezes

Marianna Abramczyk - wiceprezes

Marianna Zych – skarbnik

Józefa Krupa - sekretarz

Jan Wrona - członek

Marek Maciąg - członek

 

Komisja Rewizyjna:

 

Marzanna Kwiecień - przewodnicząca

Jan Orzechowski - członek

Halina Dybus - członek